Политика за поверителност

1. Общи

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви обясни като потребител на нашия уебсайт https://www.organicteestar.com (наричан по-нататък „Уебсайтът“) по ясен и лесен начин как обработваме вашите данни, когато осъществявате достъп и използвате неговите функционалности, както и нашия ангажимент с поверителността и защитата на вашата информация.

2. Кой е отговорен за вашите данни?

Ние сме Органик Ти Стар (наричани по-нататък взаимозаменяемо „Органик Ти Стар“ или „Ние“), дружество, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано под UIC175149137, със седалище и адрес на управление в България, гр. София, 107, Димитър Петков, ул. Вх.А, отделно. 8, ет.3, имейл:​ customercare@organicteestar.com. Ние сме администраторът на вашите данни, когато осъществявате достъп и използвате нашия уебсайт.

3. Какъв тип данни обработваме?

Данни, които ни предоставяте:

Когато посетите нашия уебсайт и поискате демонстрация за нашите продукти или услуги или се съгласите да получавате маркетингови съобщения за нашите продукти и услуги, ние обработваме следните данни, които ни предоставяте: вашето име, имейл адрес, име на фирма и в някои случаи, друга информация, която не е изрично необходима, която решите да ни улесните чрез формуляра „заявка за демонстрация“.

Предоставяйки ни своите данни, вие гарантирате тяхната истинност и автентичност, както и че сте техен собственик. Напомняме ви, че няма да ни предоставяте данни на трети страни, освен когато имате изрично информирано съгласие за това от такава трета страна. Освен това няма да ни предоставяте специални категории данни.

Автоматично събрани данни:

Когато посещавате и взаимодействате с нашия уебсайт, ние може да събираме автоматично вашите данни за трафика, като IP адрес, уникален идентификационен номер на устройството и друга техническа информация.

4. Какви са целите на обработката на вашите данни?

Когато направите заявка за демонстрация на нашия уебсайт, ние обработваме вашите данни, за да можем да отговорим на вашата заявка и следователно да ви предоставим услугата, от която се нуждаете.

Когато предоставите изричното си съгласие за получаване на маркетингови съобщения, ние обработваме вашите данни, за да ви информираме за нови функции, модификации, събития или други, свързани с продукта или услугата, за които сте поискали демонстрация или други подобни продукти на Organic Tee Star или услуги, които може да са интересни за вас като клиент.

В някои случаи обработваме вашите данни, за да спазим нашите законови задължения и/или законови изисквания.

Освен това обработваме вашите технически данни, за да ви предоставим правилно функциониращ уебсайт, анализираме използването на уебсайта, за да подобрим неговата използваемост и съдържание. Моля, прочетете нашата Политика за бисквитки за повече информация.

5. Какво е правното основание за обработката на вашите данни?

Когато искаме вашето изрично съгласие за обработка на вашите данни, това е правното основание, на което разчитаме, моля, не забравяйте, че можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Когато поискате демонстрация на нашия уебсайт, ние трябва да обработим вашите данни, за да предприемем необходимите стъпки по ваше искане и да ви предоставим подходяща информация за продуктите или услугите на Organic Tee Star, която ще ви позволи да ги оцените, преди потенциално да станете наш клиент. Предоставянето на данните във формулярите за контакт по принцип е задължително и ние няма да можем да отговорим на вашето запитване, ако ни откажете такава информация.

Както споменахме, в някои случаи може да обработваме вашите данни, ако това е необходимо за спазване на законово задължение, на което сме подчинени, такова съответствие ще бъде правното основание в тези случаи.

6. Съобщаваме ли вашите данни?

Ние няма да споделяме вашите данни, освен със следните получатели:

Публични органи и власти, когато сме задължени по закон.
Компании, които ни предоставят хостинг, имейл или подобни услуги и които са задължени да защитават вашите данни в съответствие с приложимото законодателство.
Въпреки това и в двата случая ще споделим само строго необходимата информация.

7. Международни трансфери на вашите данни.

По принцип ние няма да прехвърляме вашите данни в страни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Независимо от това, в някои случаи вашите данни може да бъдат обработени или съхранени от нашите хостинг или други доставчици на услуги в страни извън ЕИП. В този случай ние ще предприемем необходимите мерки за защита на вашите данни и ако тези държави не предлагат адекватно ниво на защита на данните съгласно съответното решение за адекватност на Европейската комисия, ние ще приложим адекватен метод за международен трансфер, като например Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия.

8. Маркетингови комуникации.

Можете да изберете да получавате маркетингова информация от Organic Tee Star, като предоставите изричното си съгласие, когато щракнете върху активираното и посочено квадратче за отметка на нашия уебсайт. Ако го направите, ще получите имейл, потвърждаващ вашия абонамент. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработката въз основа на съгласие преди такова оттегляне.

Във всяко маркетингово съобщение, което получавате от нас, ние ще ви дадем възможност да се отпишете без никакви усложнения, следвайки връзката, създадена за тази цел. Освен това можете да се отпишете, като ни изпратите имейл с вашата заявка на следния имейл адрес
customercare@organicteestar.com

9. За колко време съхраняваме вашите данни?

Ние ще съхраняваме и обработваме по друг начин вашите данни само за периода, необходим за целите, посочени в точка 4 от настоящата Политика за поверителност, и докато не оттеглите съгласието си. След като този период изтече, вашите данни ще бъдат блокирани и могат да се съхраняват само до изтичане на давностния срок за всякакви правни действия, които могат да възникнат от обработката им и единствено за целите на отговор на такива правни действия. След изтичане на горепосочения срок на давност вашите данни ще бъдат напълно премахнати.

10. Сигурност на вашите данни.

Въведохме подходящи технически и организационни мерки, необходими, за да гарантираме сигурността на вашите данни и да избегнем тяхната промяна, загуба, неоторизиран достъп или обработка, като взехме предвид състоянието на технологията, естеството на съхраняваните данни и рисковете на които могат да бъдат изложени.

11. Какви права имате?

Вие имате следните права:

Право на оттегляне на предоставеното от Вас съгласие.
Право да получите потвърждение дали обработваме Вашите лични данни или не и когато случаят е такъв, право на достъп.
Право да получите коригиране на неточни лични данни, които ви засягат.
Право да получите изтриване на вашите лични данни, когато, наред с другото, те вече не са необходими за целите, за които са били събрани.
Право да получите ограничаване на обработката на вашите данни, когато са изпълнени законовите изисквания.
Право да поискате преносимост на вашите данни.
Право на възражение срещу обработката на вашите данни на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, както е установено в законодателството за защита на данните.
Право да подадете жалба до съответния надзорен орган, ако смятате, че вашите права за защита на данните може да са били нарушени.
Можете да упражните правата си, като ни изпратите имейл на следния имейл адрес: customercare@organicteestar.com

Последна актуализация: 01.06.2023 г