fbpx

Политика за поверителността

1. Общи

Настоящата Политика за поверителността има за цел по ясен начин да Ви запознае, като потребител на нашата интернет страница https://www.organicteestar.com (наричана по-долу “Интернет страница/-та”), как обработваме Вашите данни, когато я достъпвате и използвате нейните функционалности, а също и с ангажимента, който сме поели към тайната и защитата на Вашата информация.

 

2. Кой носи отговорност за Вашите данни?

Ние сме Organic Tee Star (наричани по-долу “Organic Tee Star” или “Ние”), търговско дружество, регистрирано и опериращо съгласно законите на Република България с ЕИК: 175149137, седалище и адрес на управление: ул. “Димитър Петков” 107, вх. “А”, ет. 3, ап. 8, гр. София, България и имейл: customercare@organicteestar.com. Ние сме администратори на Вашите данни, когато достъпите и използвате нашата Интернет страница.

 

3. Какви видове данни обработваме?

Данни, които ни предоставяте:

Когато посетите нашата Интернет страница и поискате демонстрация на нашите продукти или услуги или дадете своето съгласие да получавате маркетингова комуникация за нашите продукти или услуги, Ние обработваме следните данни, които ни предоставяте: Вашето име, имейл адрес, име на компанията и в някои случаи друга информация, която не е изрично поискана и с която Вие сте решили да ни помогнете чрез формата “Поискай демонстрация”.

Когато ни предоставите своите данни, Вие гарантирате тяхната истинност и автентичност, както и това, че Вие сте техен собственик. Напомняме Ви, че не бива да ни предоставяте данни на трети страни, с изключение на случаите, в които третата страна Ви е дала изрично и информирано съгласие да го направите. Нещо повече – не бива да ни предоставяте каквито и да било специални категории данни..

Автоматично събирани данни:

Когато посетите и влезете във взаимодействие с нашата Интернет страница, може да съберем автоматично Ваши данни за трафика като IP адрес, уникален идентификационен номер на устройството, както и друга техническа информация.

 

4. Какви са целите на обработката на Вашите данни?

Когато поискате демонстрация на нашата Интернет страница, ние обработваме Вашите данни, за да имаме възможност да отговорим на Вашето запитване и следователно да Ви предоставим услугата, която сте поискали.

Когато ни предоставите своето изрично съгласие да получавате маркетингова комуникация, ние обработваме Вашите данни, за да Ви информираме относно нови предложения, промени, събития и др., свързани с продукта или услугата, за който/която сте поискали демонстрация, или други подобни продукти или услуги на Organic Tee Star, които могат да Ви бъдат интересни като клиент.

Освен това, ние обработваме Вашите технически данни, за да Ви предоставим качествено функционираща Интернет страница. Ние анализираме употребата на Интернет страницата, за да подобрим нейната ползваемост и съдържание. Моля, прочетете нашата Политика за бисквитките за повече информация.

 

5. Какво е законовото основание за обработката на Вашите данни?

Когато искаме Вашето изрично съгласие за обработка на Вашите данни, това е юридическата основа, на която се осланяме. Моля, помнете, че може да оттеглите съгласието си във всеки един момент.

Когато поискате демонстрация на нашата Интернет страница, ние трябва да обработим Вашите данни, за да предприемем необходимите стъпки по Вашето искане и да Ви предоставим съответната информация относно продуктите или услугите на Organic Tee Star, която ще Ви позволи да ги оцените, преди евентуално да станете наш клиент. Предоставянето на данните във формата за контакти обикновено е задължително и ние няма да имаме възможност да изпълним искането Ви, ако откажете да ни предоставите тази информация.

Както споменахме, в някои случаи може да обработим Вашите данни, ако това се изисква, за да изпълним свое законово задължение. Подобно изискване ще бъде юридическото основание в такива случаи.

 

6. Споделяме ли Вашите данни?

Няма да споделяме Вашите данни с изключение на следните получатели:

Публични органи и властите, когато законът ни поставя такова изискване. Компании, които ни предоставят хостинг, имейл или сходни услуги и които са задължени да защитават Вашите данни в съответствие с приложимите закони.
Въпреки това, и в двата случая ще споделяме само строго необходимата информация.

 

7. Международно прехвърляне на Вашите данни.

Принципното положение е, че ние няма да прехвърлим Вашите данни в страни извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ). Въпреки това, в някои случаи Вашите данни може да бъдат обработени или съхранени от нашите доставчици на хостинг или други услуги в страни извън ЕИЗ. В този случай ние ще предприемем необходимите мерки, за да защитим Вашите данни. И ако тези държави не предоставят адекватно ниво на защита на данните, съгласно съответното решение за адекватността от страна на Европейската комисия, ние ще въведем адекватен метод за международно прехвърляне като например Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия.

 

8. Маркетингови комуникации

Може да изберете да получавате маркетингова информация от Organic Tee Star като предоставите своето изрично съгласие, когато маркирате с клик съответното поле на нашата Интернет страница. Ако го направите, ще получите имейл потвърждение за своя абонамент. Може да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да се отрази на законността на обработката, основана на съгласието преди това оттегляне.

Във всяка маркетингова комуникация, която получите от нас, ще Ви предоставим възможността да се отпишете без усложнения, като последвате връзката, създадена за целта. Освен това, може да се отпишете, като ни изпратите имейл със своето искане на следния имейл адрес: hello@influencevibes.com

 

9. Колко дълго съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраним и обработваме Вашите данни единствено по време на периода, нужен за целите, посочени в т. 4 от настоящата Политика за поверителност, и докато не оттеглите съгласието си. Щом този период изтече, Вашите данни ще бъдат блокирани и ще могат да бъдат съхраняваме само до изтичане на ограничителния период за юридически действия, които могат да се породят от тяхната обработка и единствено с цел отговор на подобни действия. След гореспоменатия ограничителен период, Вашите данни ще бъдат напълно изтрити.

 

10. Защита на Вашите данни

Като взехме предвид състоянието на технологията, естеството на съхраняваните данни и рисковете, на които те са изложени, сме въвели подходящи технически и организационни мерки, необходими за да се гарантира сигурността на Вашите данни и за да се избегне тяхната промяна, загуба, неоторизиран достъп или обработка.

 

11. Какви са Вашите права?

Имате следните права:

Правото да оттеглите даденото съгласие.
Правото да получите потвърждение дали обработваме Вашите данни и, ако да, да получите достъп до тях.
Правото да получите корекция на неточни лични данни, които Ви засягат.
Правото да бъдат изтрити Вашите лични данни, когато, но не само, те не са вече необходими за целите, за които са събрани..
Правото да ограничите обработката на личните Ви данни, когато има законово основание за това.
Правото да поискате преносимост на Вашите данни.
Правото да се противопоставите на обработката на Вашите данни на основание, свързано с Ваши конкретни обстоятелства, посочени в законодателството за защита на данните.
Правото да подадете оплакване към съответния орган, ако смятате, че са нарушени правата Ви, свързани със защита на данните.
Може да упражните правата си, като ни изпратите имейл на следния адрес: customercare@organicteestar.com

Последно обновяване: 20.10.2021

    Вашата кошница:
    Вашата количка е празна